Đề tài Đánh giá hiệu quả giao thông và an toàn trong trường hợp chuyển đổi nút giao đèn tín hiệu thành vòng xoay – Trường hợp nghiên cứu Nút giao Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nút giao vòng đảo là một loại hình nút giao được bắt đầu sử dụng đầu tiên ở Mỹ năm 1905, lúc này nút giao mới chỉ là loại nút giao yêu cầu các xe tham gia giao thông chạy theo vòng xuyến xung quanh đảo. Loại nút giao này sau đó được xây dựng rất nhiều nó tạo điều kiện cho các dòng giao thông vào nút với tốc độ cao. Nhưng sau đó khi lưu lượng giao thông tại các tuyến đường tăng cao thì nút giao thông này lại xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông, khiến cho loại hình nút giao thông này không được sử dụng nữa, thậm trí còn bị cấm sử dụng tại một số nước. Sau đó, năm 1960 người Anh đã phát minh ra loại hình nút giao thông hiện đại với luật nhường đường trong đó quy định các loại xe vào nút phải nhường đường cho các đang lưu thông trong nút. Hiện nay, loại hình nút giao vòng đảo kiểu mới này đã và đang được xây dựng rất nhiều ở các nước phát triển. Tuy nhiên, trong hệ thống mạng lưới giao thông của nước ta hiện nay lại đang tiếp tục xây dựng rất nhiều những nút giao vòng đảo kiểu cũ này, khiến cho hiện tượng ùn tắc liên tục xảy ra tại các nút giao thông này. Thậm trí tại một số nước như Mỹ loại hình nút giao thông vòng đảo kiểu cũ này đã bị cấm sử dụng trong nhiều năm cho tới mãi năm 2001. Hiện nay nước ta đã có khá nhiều nút giao vòng đảo nhưng lại chưa có tài liệu đánh giáo hiệu quả và an toàn giao thong mà nó mang. Để làm sáng tỏ các ưu điểm của loại hình nút giao vòng đảo hiện đại giúp cho chúng ta hiểu rõ lợi ích của nút giao vòng đảo hiện đại, trong đề tài nghiên cứu tác giả đã tổng hợp, phân tích lý thuyết về đánh giá khả năng thông hành, mức phục vụ và mức độ an toàn giao thông của loại hình nút giao thông này. Sau đó, tác giả đã ứng dụng cho một nút giao thực tế là nút giao Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC