Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động câu lạc bộ khuyến nông tại huyện tân phước tỉnh Tiền Giang

Chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đã đề cập đến khuôn khổ phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam nhằm mục tiêu bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp bền vững, cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn và ổn định hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn. Trong khuôn khổ chiến lược này, quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới được xem như là một điều kiện cần thiết để đảm bảo tăng thêm thu nhập và cải thiện mức sống ở khu vực nông thôn. Nông nghiệp nước ta trong những năm gần đây có những bước tăng trưởng kể cả về trồng trọt và chăn nuôi. Từ một nước thiếu đói thường xuyên, đến nay không những đủ ăn mà còn có lương thực, thực phẩm để xuất khẩu. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, thương mại nông nghiệp đã đóng góp lớn trong việc tạo nguồn thu nhập ngoại tệ, tăng thu nhập trong khu vực nông thôn và cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định rằng phát triển nông thôn ở Việt Nam cần đi theo hướng “phát triển đa dạng hoá kinh tế nông thôn theo hướng thị trường dựa trên cơ sở tận dụng lợi thế tương đối của mỗi vùng, phù hợp với mỗi bước đi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Cùng với chiến lược phát triển nông nghiệp, Chính phủ cũng đã có các chính sách nông nghiệp phù hợp với điều kiện của thời kỳ hội nhập khi Việt Nam gia nhập APEC, AFTA, WTO như chính sách về giá để giá nông sản tăng theo sát mức giá trên thị trường thế giới và có sự điều chỉnh, quản lý của Nhà nước thông qua hạn ngạch và quy định đầu mối xuất khẩu; chính sách về thuế nhập khẩu, xuất khẩu hàng nông sản; chính sách tự do hóa thương mại để nông dân Việt Nam có thể trao đổi hàng hóa, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật cùng thế giới; chính sách đất đai tạo động lực tăng gia sản xuất cho nông dân. Một trong số chính sách quan trọng của Chính phủ để phát triển khu vực nông nghiệp là “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (khoán 10). Người nông dân làm chủ ruộng vườn, nương rẫy được giao. Họ tự giác đầu tư công sức lao động, tiền của, vật tư (giống, thức ăn, phân bón, thuốc trừ sâu,.) và một số nông dân có chí làm giàu đã tự tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Vì vậy học tập nâng cao kiến thức là một yêu cầu bức xúc của đại đa số nông dân. Nếu không được đáp ứng kịp thời sẽ là trở ngại lớn cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong những năm sắp tới. Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông. Sau đó hệ thống tổ chức Khuyến nông các cấp ra đời, nhiệm vụ giúp hộ nông dân giải quyết các yêu cầu trên. Khuyến nông có nhiệm vụ giúp đỡ cho nông dân được học tập, tiếp xúc và áp dụng được những tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp với trình độ, phong tục tập quán, điều kiện và đặc điểm của từng địa phương để người nông dân tăng được năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng, vật nuôi đáp ứng được yêu cầu của thị trường (có đầu ra). Từ đó tăng được thu nhập cho từng hộ nông dân, đời sống văn hoá, tinh thần ở nông thôn ngày càng được đổi mới, giàu đẹp, văn minh Vấn đề cốt lõi ở đây là làm thế nào để nông dân trong thời kinh tế thị trường có điều kiện được thường xuyên trao đổi kinh nghiệm hay, học tập được những tiến bộ kỹ thuật mới, biết xác định nên trồng cây gì, nuôi con gì đem lại hiệu quả kinh tế? Biết trồng trọt chăn nuôi làm sao cho đúng khoa học kỹ thuật? Nội dung học tập xuất phát từ đâu? Học ở đâu? Để giải đáp được những câu hỏi trên, thời gian qua nhiều nơi đã lập ra các tổ chức Khuyến nông cơ sở như nhóm sở thích, tổ Khuyến Nông, và CLB Khuyến nông. Cho đến nay hình thức tổ chức CLB Khuyến nông được nông dân ở nhiều địa phương hưởng ứng và ngày càng được mở rộng ra ở nhiều tỉnh và thành phố trong cả nước. Với đề tài “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông tại huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang” Nhằm mục đích đưa ra những nhận định và khả năng cải tiến hoạt động của Câu lạc bộ để Câu lạc bộ Khuyến nông thật sự đáp ứng được những yêu cầu học tập và là trường học thường xuyên của nông dân; là nơi hoạt động, cũng là thước đo hiệu quả hoạt động của Khuyến nông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC