Đề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế nuôi tôm sú tại huyện Phú Vang – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đây, nghề nuôi tôm ở Việt Nam chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong nước và sản xuất phần lớn dựa vào điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên có sẳn nên người ta rất ít quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao sản lượng tôm nuôi trồng trong điều kiện các nguồn lực có hạn. Tuy nhiên, ngày nay nhu cầu về các mặt hàng thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói riêng không ngừng tăng cao, trở thành một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của đất nước. Chính vì vậy, vấn đề hiệu quả kinh tế trong nuôi tôm đang dần được quan tâm nhiều hơn, hiệu quả kinh tế trong nuôi tôm phản ánh kết quả sản xuất và trình độ sản xuất của những người nuôi tôm trong sự tác động của nền kinh tế thị trường (giá cả), nó giúp ta biết được việc sử dụng các nguồn lực có hạn (diện tích mặt nước,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC