Đề tài Đánh giá khả năng kinh doanh công ty cổ phần sữa Việt Nam (vinamilk)

1976: Tiền thân là Công ty Sữa Café Miền Nam, trực thuộc Tổng công ty Lương thực 1978: Xí Nghiệp Liên hợp sữa Café và bánh kẹo I 1988: Lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm 1992: Công ty Sữa Việt Nam và thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công nghiệp 2003: Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC