Đề tài Đánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông của Cử nhân Sư phạm do Trường Đại học An Giang đào tạo

Chất lượng giáo dục (CLGD) nói chung và CLGD phổthông nói riêng là vấn đềluôn được xã hội quan tâm. Bước vào thời kì đổi m ới giáo d ục phổthông, vấn đềCLGD và nâng cao CLGD càng trởnên cấp thiết, trởthành vấn đềnóng của xã hội. Nhiều nghiên cứu gần đây chỉra rằng GV chính là một trong các y ếu tốcó tính quy ết định đến chất lượng và hiệu quảgiáo dục. Nghiên cứu tại Tennessee và Dallas ởMĩ đã kết luận: “Chất lượng GV ảnh hưởng tới thành tích học tập của HS nhiều hơn mọi y ếu tốkhác” [17]. Bác Hồ đã nói: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục” [17] và được cụthểhoá ở ðiều 15 của Luật Giáo dục 2005: “Nhà giáo giữvai trò quy ết định trong việc ðBCL giáo dục” [46]. Vì thế, người GV có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sựphát triển giáo dục, là người quy ết định biến mục đích giáo dục thành hiện thực, đảm bảo hiệu quảvà CLGD. Nói cách khác, nâng cao chất lượng đội ngũGV là nhân tốquyết định sựnghiệp và CLGD. Nhằm nâng cao CLGD phổthông và tiến đến chuẩn hoá đội ngũGV phổ thông, BộGD&ðT đã ban hành Quy định Chuẩn nghềnghiệp GV THCS, THPT theo Thông tưsố30 [15]. Chuẩn nghềnghiệp được xem nhưlà thước đo NLNN của GV trong suốt quá trình dạy học, là yêu cầu, tiêu chí có tính nguyên tắc, công khai, mang tính nghềnghiệp đểlàm căn cứ đánh giá trình độ đạt được vềchất lượng. Trên cơsở đó, việc nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm giáo dục với chuẩn nghềnghiệp được xem là vấn đềcấp thiết. Việc đánh giá sự đáp ứng của SV tốt nghiệp đối với chuẩn nghềnghiệp chính là kênh thông tin giúp nhà trường điều chỉnh Chuẩn đầu ra và xem xét vấn đề đào tạo đáp ứng Chuẩn nghề đến mức độ nào, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm hướng tới “Chất lượng là sựphù hợp với mục tiêu đềra”. ðối với Trường ðHAG, việc đánh giá mức độ đáp ứng của sản phẩm đào tạo – SV tốt nghiệp từcác CTðT GVTH với Chuẩn nghềnghiệp được xem là “bài toán ch ất lượng” mà nhà trường cần tìm lời giải ch ứkhông phải là kết quảsẵn có từ nơi khác. Vì thế, việc nghiên cứu đánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghềnghiệp - 2 - GVTH của Cửnhân Sưphạm do Trường ðHAG đào tạo, là cơsở đểphân tích tiêu chí đánh giá CTðT của Khoa Sưphạm có đáp ứng được yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVTH, là cơsở để điều chỉnh cấu trúc Chuẩn đầu ra và hoạt động đào tạo các ngành Cửnhân Sưphạm của Trường ðHAG. Chính từnhững lý lẽtrên, chúng tôi quy ết định chọn đềtài “ðánh giá mức độ đáp ứng với Chuẩn nghềnghiệp giáo viên trung học phổthông của Cửnhân Sưphạm do Trường ðại học An Giang đào tạo” đểnghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC