Đề tài Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm cơ sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk Nông

Ngày nay, sựgia tăng nồng độCO2trong khí quyển là mối quan tâm toàn cầu. Các nhà nghiên cứu lo ngại rằng sựgia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO2, chính là nhân tốgây nên những biến đổi bất ngờvà không lường trước của khí hậu. Trong khi đó rừng có vai trò điều tiết khí hậu, đặc biệt là khảnăng hấp thụkhí thải CO2. Điều quan tâm hiện nay là làm thếnào để ước lượng, dựbáo khảnăng hấp thụCO2của các trạng thái rừng và các phương thức quản lý rừng đểlàm cơsởkhuyến khích, xây dựng cơchếchi trảdịch vụmôi trường. Đây chính là những vấn đềcòn thiếu nhiều nghiên cứu ởViệt Nam. Nhiệt độbềmặt trái đất được tạo nên do sựcân bằng giữa năng lượng mặt trời đến bềmặt trái đất và năng lượng bức xạcủa trái đất vào khoảng không gian bên ngoài hành tinh chúng ta. Năng lượng mặt trời chủyếu là các tia sóng ngắn dễdàng xuyên qua cửa sổkhí quyển. Trong khi đó, bức xạcủa trái đất là sóng dài có năng lượng thấp, dễdàng bịkhí quyển giữlại. Các tác nhân gây ra sựhấp thụbức xạsóng dài trong khí quyển là khí CO2, bụi, hơi nước, khí mêtan, khí CFC.Kết quảcủa sựtrao đổi không cân bằng vềnăng lượng giữa trái đất với không gian xung quanh, dẫn đến sựgia tăng nhiệt độcủa khí quyển trái đất. Hiện tượng này diễn ra theo cơchếtương tựnhưnhà kính trồng cây và được gọi là hiệu ứng nhà kính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC