Đề tài Đánh giá quy hoạch đầu nút giao thông tại 3 khu đô thị mới Định Công, Đại Kim – Định Công và Đại Kim

Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế nước ta đang dần phát triển hội nhập với nền kinh tế thế giới, đạt được nhiều thành tựu trong quá trình xây dựng đất nước. Tuy mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt được là khá cao nhưng đi liền với nó là vấn đề về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và cũng là một trong những thành phố có số dân và mật độ dân cư cao nhất cả nước, nên giao thông Hà Nội có tầm quan trọng nhất định trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách, hàng hóa. Thế nhưng giao thông lại đang là vấn đề vô cùng bức xúc ở Hà Nội, đặc biệt giao thông đường bộ tại các khu đô thị mới, sự thiếu đồng bộ giữa các công trình hạ tầng bên trong và bên ngoài đô thị đã dẫn đến tình trạng đường xuống cấp và ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại các cửa ra vào ở khu đô thị. Xuất phát từ thực trạng này, với vai trò sinh viên khoa “Môi trường và Đô thị”, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trước vấn đề này. Chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Đánh giá quy hoạch đầu nút giao thông tại 3 khu đô thị mới Định Công, Đại Kim – Định Công và Đại Kim”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC