Đề tài Đánh giá tác động môi trưởng dự án chợ Hải Tân - Thành phố Hải Dương

Hải Dương là đầu mối giao thông quan trọng nối liền Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong những năm qua cùng với sự đi lên của cả khu vực và xu thế phát triển chung của toàn xã hội, Hải Dương đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ phù hợp với đường lối chủ trương chính sách và định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Chính phủ, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển. Phường Hải Tân là cửa ngõ của thành phố Hải Dương. Dân cư ở đây hầu hết có nghề buôn bán, dịch vụ, thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Chợ Hải Tân là trung tâm buôn bán lâu đời song vì diện tích đất hạn chế không thể mở rộng nên không đáp ứng được tốc độ phát triển kinh tế, nhu cầu buôn bán ngày càng gia tăng, yêu cầu chất lượng phục vụ ngày càng cao. Chính vì vậy việc lập “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ Hải Tân thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương” ngoài việc đáp ứng cho nhu cầu của người dân trong phường và các vùng lân cận mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người dân góp phần thông thương hàng hoá giữa các vùng Gia Lộc, Tứ Kỳ và thành phố hiện nay. Thực hiện nghiêm chỉnh điều 18 Luật Bảo vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Tây Bắc Hải Dương - Chủ đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu chợ Hải Tân thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương” đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng vật lý y sinh và kỹ thuật môi trường tiến hành lập báo cáo ĐTM trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường để thẩm định và phê duyệt (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tổ chức thẩm định và UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo điều 11, Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC