Đề tài Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng lưới điện thành phố Điện Biên - Giai đoạn 2004 - 2010

Điện biên là một trong những Thành phố của vùng núi Tây bắc mới thành lập.Thành phố có vị trí nằm giữa vùng lòng chảo , bằng phẳng xung quanh bao bọc bằng núi đồi của miền biên giới Tây bắc Tổ quốc và có quốc lộ 279 chạy dọc thành phố nối liền Điện biên với nước bạn Lào. - Phía Tây giáp với huyện Mường lay. - Phía Nam giáp với Huyện Điện biên phủ - Nằm trong quần thể khu di tích lịch sử Điện biên. - Phía Đông giáp với huyện Tuần giáo – Khu vự đồi núi là khu du lịch sinh thái Mường phăng và khu di tích lịch sử hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - Phía Bắc giáp với huyện Điện biên phủ - Khu vực đồi núi. - Tổng diện tích đất đai của Thành phố là 59,8564 km2 , trong đó: - Đất nông nghiệp 30,6 chiếm :51,1224 % - Đất công nghiệp 7,8 chiếm : 13,0312 % - Đất ở đô thị 21,4568 chiếm : 35,8465 % Về hành chính: Thành phố Điện biên 08 phường, xã với số dân theo thống kê từ khi mới thành lập năm 2000 là 43863 người. Cho đến nay tính đến ngày 29/02/2004 là 70639 người. Đặc điểm phân bố dân cư giữa các phường xã không đồng đều. Mật độ cao nhất là phường Mường thanh: 11599,18 ng/km2 , xã có mật độ thấp nhất là Thanh minh 194,94 ng/km2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC