Đề tài Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ: Thực trạng và triển vọng

Thực tế chứng minh rằng, đầu tư trực tiếp của nước ngoài không phải là một giải pháp tình thế khi trong nước thiếu vốn mà chính là một trong những con đường phát triển kinh tế của một quốc gia. Đối với Việt Nam, là một nước đang phát triển, hơn ai hết, Việt Nam đang rất cần có được nguồn vốn này. Trong khi đó, Hoa Kỳ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới với GDP hàng năm đạt gần 10 tỷ USD cùng với tốc độ tăng trưởng được liên tục duy trì từ 3- 4%/năm. Do có tiềm lực to lớn về tài chính mà nhiều năm qua, quốc gia này thường xuyên đứng đầu các nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù những năm qua, khối lượng FDI trên thế giới không ngừng tăng lên nhưng so với nhu cầu về FDI thì vẫn còn thiếu hụt. Trong bối cảnh đó, mỗi nước đều tìm cách làm sao thu hút FDI vào nước mình nhiều hơn trong một thị trường cạnh tranh nguồn vốn quốc tế cực kỳ sôi động. Bí quyết để thành công là phải xây dựng một hệ thống chính sách và tổ chức thu hút FDI một cách năng động và hiệu quả. Xuất phát từ nhận thức trên và qua quá trình tìm hiểu thực trạng, rồi rút ra những thuận lợi, khó khăn của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước Mỹ, từ đó với mong muốn tìm ra giải pháp và kiến nghị để tăng cường hơn nữa khả năng thu hút nguồn vốn quan trọng này, em mạnh dạn chọn đề tài cho đề án môn học của em là: “Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ: Thực trạng và triển vọng” Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 nội dung chính sau: Chương I :Những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chương II :Thực trạng đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ ở Việt Nam giai đoạn 1995-2001. Chương III : Triển vọng và một số giải pháp ,kiến nghị nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC