Đề tài Dạy học dự án cho sinh viên đại học khối kĩ thuật và kết quả đạt được

Dạy học dự án (DHDA) được hiểu như một phương pháp dạy học, trong đó người học tự lực thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực tiễn, trong đó cá nhân hay nhóm người học thiết lập một dự án có nội dung gắn kết với nội dung học tập. Dựa vào tri thức, kinh nghiệm và kĩ năng vốn có, trên cơ sở phân tích thực tiễn thuộc phạm vi học tập, cùng với tài liệu, phương tiện, người học đề xuất ý tưởng, thiết kế dự án, thực hiện và hoàn chỉnh dự án. Trong các trường đại học kĩ thuật, sinh viên khá vất vả khi học các môn đại cương (Vật lí đại cương, Hoá học đại cương,. ). Một mặt, do họ không thấy được tính thực tiễn của các kiến thức khoa học này nên không hứng thú khi học; mặt khác, họ thường coi nhẹ các môn đại cương vì nhận thấy dường như nó không liên quan gì đến chuyên ngành học, dẫn đến chán học và chất lượng học tập chưa cao. Người học sẽ học tập tích cực nếu các kiến thức được vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tế, điều này làm cho kiến thức trở nên có nghĩa đối với người học, khơi dậy lòng say mê, hứng thú ở họ. Với mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức vững chắc, rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề thực tế, khơi dậy tính tích cực, tự chủ của sinh viên thì việc tổ chức dạy học dự án sẽ đem lại hiệu quả cao. Bài báo giới thiệu kết quả thu được ở năm học 2008 - 2009 qua việc vận dụng DHDA với đối tượng sinh viên năm thứ nhất, ngành kĩ thuật công trình tại trường Đại học Giao thông (cơ sở 2) khi dạy các kiến thức về Từ trường và Cảm ứng điện từ - học phần Điện và từ đại cương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC