Đề tài Địa vị pháp lý của người bào chữa trong luật tố tụng hình sự

Trong một phiên tòa hình sự, người bào chữa có vai trò hêt sức quan trọng trong việc định tội cuối cùng cho một bị can, bị cáo. Có thể nói, cơ hội cuối cùng của những bị can, bị cáo phụ thuộc rất nhiều vào người bào chữa. Họ là người nghe những tâm sự cuối cùng của bị can, bị cáo, trước khi họ chịu án phạt. Vị trí của họ là quan trọng như vậy, nhưng trên thực tế, địa vị pháp lý của họ được quy định như thế nào, liệu đã đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, em xin chọn đề tài “địa vị pháp lý của người bào chữa trong luật tố tụng hình sự”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC