Đề tài điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ rô tô dây quấn bằng phương pháp điện trở xung ở mạch rô tô

Trong công nghiệp máy điện không đồng bộba pha là loại động cơ chiếm một tỷlệrất lớn so với các loại động cơkhác. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu suất cao, giá thành hạ, nguồn cung cấp lấy ngay trên lưới công nghiệp, dải công suất động cơrất rộngt ừvài trăm W đến hàng ngàn kW. Tuy nhiên các hệtruyền động có điều chỉnh tốc độdùng động cơkhông đồng bộlại có tỷlệnhỏso với động cơmột chiều. Đó là điều chỉnh tốc độ động cơkhông đồng bộgặp nhiều khó khăn và dải điều chỉnh hẹp. Nhưng với sựra đời và phát triển nhanh của dụng cụbán dẫn công suất như: Diốt, Triắc tranzitor công suất, Thiristor có cực khoá Thì các hệtruyền động có điều chỉnh tốc độdùng động cơkhông đồng bộmới được khai thác mạnh hơn. Xuất phát từnhững vấn đềnêu trên và trong khuôn khổ đồán tốt nghiệp, bản đồán này nghiên cứu: "ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠKHÔNG ĐỒNG BỘRÔTÔ DÂY QUẤN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRỞXUNG ỞMẠCH RÔTO". Nội dung của đồán gồm 5 chương. 1. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠKHÔNG ĐỒNG BỘ3 PHA. 2. CHƯƠNG II: TÍNH CHỌN MẠCH ĐỘNG LỰC 3. CHƯƠNG III: TÍNH CHỌN MẠCH ĐIỀU KHIỂN. 4. CHƯƠNG IV: TÍNH CHỌN CẢM BIẾN ĐỂXÂY DỰNG HỆKÍN. 5. ĐẶC TÍNH CƠ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC