Đề tài Điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và tác động của việc gia nhập này đối với tình hình phân phối thu nhập

Tháng 1/2007, Việt Nam trởthành thành viên chính thức của Tổchức thương mại thế giới (WTO). Sựkiện này diễn ra sau 20 năm Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, đánh dấu bước chuyển đổi sang « nền kinh tếthịtrường theo định hướng xã hội chủ nghĩa » và bước khởi đầu cho một quá trình tăng trưởng kinh tếnhanh và tích cực hội nhập vào nền kinh tếthếgiới. Mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong 2 thập kỷqua đã dẫn đến những thay đổi kinh tế, xã hội sâu sắc. Tỷlệnghèo đói giảm mạnh cùng với hiện tượng gia tăng bất bình đẳng xã hội (dù ởmức thấp hơn so với Trung Quốc). Trong bối cảnh này, nghiên cứu tác động của việc gia nhập WTO đối với tình hình phân phối thu nhập là một vấn đềcấp thiết đặt ra và đây cũng là nội dung của nghiên cứu này. Phần 1 của nghiên cứu giới thiệu tổng hợp vềcác chính sách kinh tếViệt Nam đã thực hiện từnăm 1986, với kết quảcao nhất là sựkiện gia nhập WTO và các kết quảkhác về tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng các chỉsốxã hội, ngoại thương, đầu tưtrực tiếp nước ngoài (FDI). Phần 2 của nghiên cứu phân tích những điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam, qua đó cho thấy những cam kết vềtựdo hóa thuếquan gắn với WTO chỉ ởmức độtương đối hạn chếvà phần lớn những cam kết của Việt Nam tập trung trong các lĩnh vực khác : cạnh tranh, dịchvụ; trợcấp ; mởcửa cho đầu tưtrực tiếp nước ngoài Ngoài ra, Việt Nam cũng tiếp cận được các thịtrường lớn trên thếgiới dễdàng hơn. Phần 3 của nghiên cứu điểm lại kết quảcủa các công trình nghiên cứu khác vềtác động của tựdo hóa thương mại đối với tình hình phân phối thu nhập ởcác nước đang phát triển nói chung và ởViệt Nam nói riêng. Những nghiên cứu vềtác động của các chính sách thương mại (tăng trưởng, nghèo đói, phân phối thu nhập ) đối với Việt Nam đến nay chỉmang lại những kết quảkhiêm tốn. Cuối cùng, Phần 4 của nghiên cứu phân tích những biến đối mới đây vềviệc làm và thu nhập, đưa ra một sốkết quảphỏng đoán vềtác động của WTO đối với tình hình phân phối thu nhập, và cốgắng đi xa hơn một bước so với các nghiên cứu trước theo hai hướng : thứnhất là sửdụng mô hình cân đối tổng thểkết hợp với một mô hình mô phỏng vi mô để đánh giá sâu hơn tác động đối với các hộgia đình ; thứhai là không chỉ giới hạn nghiên cứu các tác động của việc tựdo hóa thuếquan mà còn đánh giá cảtác động của việc tiếp cận các thịtrường quốc tếdễdàng hơn và gia tăng đầu tưtrực tiếp nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC