Đề tài Điều tra khảo sát di sản kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám để phục vụ du lịch

I. Sự cần thiết (Nguyễn Mạnh Cường) - Đáp ứng nhu cầu môn học chúng em muốn tìm hiểu về lịch sử kiến trúc Việt Nam, nguồn gốc ra đời và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Đây là một trong những di sản văn hóa đặc trưng của dân tộc, có lịch sử hàng ngàn năm. Cho đến ngay nay, qua hàng chục thế kỷ chống giặc giữ nước Văn Miếu - Quốc Tử Giám ít nhiều đã xuống cấp cần được gìn giử, bảo tồn và phát triển - Văn Miêu - Quốc Tử Giám là di sản bất diệt của ngàn năm văn hiến - là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Đặc biệt, đây còn là nơi các sĩ tử ngày nay đến "cầu may" trước mỗi kỳ thi. Chính vì thế mà nhóm em đã chọn Văn Miếu Quốc Tử Giám làm đề tài tiểu luận nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC