Đề tài Điều tra tỷ lệ cảm nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo mẹ giai đoạn từ 1 đến 21 ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc K.C.N.D và Genorfcoli trong điều trị bệnh

Hữu Lũng là một huyện miền núi nằm ở phía nam của tỉnh Lạng Sơn, thuộc giả đất nối liền vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ: Phía Bắc giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Phía Tây giáp với huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Phía Tây nam giáp với huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Phía Đông giáp với tỉnh Bắc Giang Quá trình phát triển đã xác định Hữu Lũng nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc và phía Nam. Vị trí của huyên cơ bản thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế ở các mặt: Giao lưu kinh tế – Văn hoá, tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, phát triển dịch vụ và thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC