Đề tài Điều tra tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn con và so sánh hiệu lực hai loại thuốc kháng sinh Norcoli và Enroflox điều trị bệnh tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Từ xưa đến nay, sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành nghề chính của nước ta, có tới gần 70% dân số sống bằng nông nghiệp, do đó nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Nhà nước không ngừng khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp để đẩm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài. Cùng với sự phát triển đi lên của ngành trồng trọt, thì ngành chăn nuôi cũng dần dần khẳng định được vị thế của mình, lợi ích của nó mang lại là rất lớn: Cung cấp các sản phẩm chăn nuôi có giá trị cao như: thịt, sữa, trứng cho con người, cung cấp nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp chế biến và nó còn cung cấp phân bón, sức kéo cho ngành trồng trọt. Biết được lợi ích của ngành chăn nuôi, nhà nước đã đầu tư vốn vào các trường Nông Nghiệp trong cả nước để đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành góp phần phát huy trí tuệ của mình cho quốc gia. Theo phương trâm của Đảng, theo xu hướng của nhà nước, trường Cao Đẳng Nông – Lâm là một trong những trường với thầy cô có bề dày kinh nghiệm, sự tâm huyết với nghề giáo dục đã đào tạo nhiều học sinh, sinh viên có trình độ chuyên môn giỏi cho đất nước. Với phương trâm đào tạo “học đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn sản xuất”, trước khi kết thúc khoá học nhà trường luôn tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập tại cơ sở để củng cố kiến thức lý thuyết cũng như nâng cao tay nghề trong thực tế chỉ đạo sản xuất, đồng thời đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Để khi ra trường học sinh, sinh viên sẽ trở thành người cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn vững vàng, tay nghề thành thạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC