Đề tài Định giá ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Sau hơn 5 năm.Việt Nam chính thức gia nhập WTO.đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.đặt biệt trong lĩnh vực kinh tế.Tuy nhiên.vẫn còn nhiều thách thức chúng ta cần vượt qua và nhiều vấn đề cần hoàn thiện.Một ví dụ điển hình là khi chúng ta tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.đặc biệt là hệ thống ngân hàng. hay khi việc mua bán .sáp nhập giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng phổ biến.thì vấn đề định giá các doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.Bởi lẽ.bất kỳ quyết định nào của các hoạt động trên cũng phải dựa trên cơ sở giá trị doanh nghiệp.Giá trị doanh nghiệp là một trong những căn cứ quan trọng nhất để các bên liên quan.cũng như Chính phủ xem xét .đưa ra các quyết định cuối cùng liên quan đến tương lai của các doanh nghiệp.ngành kinh tế.thậm chí là cả nền kinh tế.Mặc dù vậy.tình hình định giá tại Việt Nam thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn như cơ chế tổ chức định giá chưa chặt chẽ.giá trị của doanh nghiệp chưa mang tính khách quan.thiếu chính xác.tốn nhiều chi phí và thời gian.Do vậy.giá trị của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn là vấn đề nhận được rất nhiều quan tâm trong thời gian hiện tại và tương lai. Hiện nay.hệ thống ngân hàng được xem như hệ thống tuần hoàn máu của nền kinh tế.Trong đó.NHTM CP Công Thương Việt Nam được xem là 1 trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông tiền tệ.góp phần thúc đầy nền kinh tế.Thế nên.giá trị của NHTM CP Công Thương Việt Nam là một vấn đề rất được các NĐT.Bộ ngành.Chính phủ quan tâm.Chính vì lý do đó.nhóm chúng em quyết định chọn đề tài “Định giá NHTM CP Công Thương Việt Nam “

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC