Đề tài Định hướng và các giải pháp phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đến năm 2010

Vùng ven biển là khu vực có lợi thế đặc biệt về thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ, trao đổi hàng hoá, cung cấp các dịch vụ cho nhu cầu bên ngoài và đặc biệt là cửa mở kết nối các khu vực kinh tế nội địa với bên ngoài. Phát triển kinh tế ven biển là xu hướng được nhiều quốc gia đặc biệt coi trọng. Trong phát triển kinh tế vùng ven biển, vấn đề phát triển thương mại dịch vụ cùng với phát triển hạ tầng luôn được coi nhưmột điều kiện tất yếu bảo đảm cho sự thành công và duy trì phát triển ổn định. Nhà nước ta đã sớm quan tâm đến phát triển lĩnh vực kinh tế ven biển. Chỉ thị 20ưCT/TƯ ngày 22/9/1997 về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng CNH, HĐH đã đặt cho kinh tế ven biển một vai trò đặc biệt. Nhờ có định hướng đúng đắn của Nhà nước ta, trong thời gian qua, khu vực ven biển Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tếư xã hội chung của đất nước. Vùng ven biển phía Bắc nằm trên địa bàn 6 tỉnh, thành có một vị trí quan trọng trong dải ven biển Việt Nam. Đây là khu vực ven Vịnh Bắc Bộ, một khu vực được dự báo sẽ phát triển cực kỳ sôi động trong thời gian tới do các tiềm năng, lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý. Với những lợi thế như vậy,vùng ven biển các tỉnh phía Bắc hoàn toàn có thể đóng vai trò một khu vực cửa mở phát triển hướng ngoại của cả nước.Trong những năm qua, hoạt động thương mại tại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Tuy nhiên sự phát triển này còn chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực ven biển,đặc biệt môi trường cho sản xuất hàng hoá, phát triển thương mại dịch vụ và thu hút đầu tưvẫn thiếu tính hấp dẫn. Tiềm năng và lợi thế tự nhiên còn chưa được khai thác tích cực, sản xuất hàng hoá còn gặp nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế chuyển đổi chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do vùng ven biển các tỉnh phía Bắc hiện được quản lý cắt khúc theo các tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh đặt ra các mục tiêu khác nhau trong phát triển chung cũng nhưphát triển các vùng kinh tế của mình, từ đó chính sách phát triển cũng nhưcơ cấu kinh tế không đồng nhất. Thực trạng này khiến vùng ven biểncác tỉnh phía Bắc phát triển thiếu tính liên kết, không thể trở thành một dải lãnh thổ có mục tiêu, lợi ích chung, hạn chế việc khai thác tiềm năng và phát huy vai trò của vùng. Cũng do vậy còn thiếu các định hướng và giải pháp hữu hiệu về tầm chiến lược để phát triển kinh tế xã hội nói chung và thương mại dịch vụ nói riêng mang tính đặc thù cho vùng. Để giải quyết yêu cầu đó, trước mắt cần sớm nghiên cứu một hệ thống định hướng và các giải pháp phát triển thương mại phù hợp với yêu cầu liên kết phát triển kinh tế xã hội của vùng, trong đó coi trọng các giải pháp mang tính đột phá. Vì những lý do trên đây việc có một đề tài nghiên cứu về "Định hướng và các giải pháp phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc" là cần thiết và cấp bách. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: - Làm rõ lợi thế, vị trí, vai trò, đặc điểm của hoạt động thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế ư xã hội cả nước - Đánh giá thực trạng phát triển thương mại của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc1996ư2003 - Đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đến 2010 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Đối tượng nghiên cứu:hoạt động thương mại của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đặt trong mối quan hệ chung về kinh tếưxã hội với cả nước - Giới hạn phạm vi nghiên cứu : + Đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bàn vùng ven biển các tỉnh phía Bắc được giới hạn từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. + Nghiên cứu và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển vùng ven biển các tỉnh phía Bắc trong lĩnh vực thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ và đầu tư + Phạm vi thời gian nghiên cứu : thời kỳ 1996ư2003 và thời kỳ tới 2010 Phương pháp nghiên cứu : - Khảo sát thực tế 6 tỉnh trong vùng nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp và phân tích trên cơsở kế thừa các nghiên cứu đã có - Phương pháp chuyên gia Nội dung nghiên cứu: gồm 3 phần chính Chương 1: Tổng quan về phát triển kinh tếưthương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc Chương 2: Thực trạng phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc thời kỳ 1996 – 2003 Chương 3: Định hướng và các giải pháp phát triển thương mại của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc thời kỳ đến năm 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC