Đề tài Đo hiệu năng và mô phỏng hàng đợi M/M/1/K

Thủ tục gửi và nhận gói trong hệ thốnggồm : + sendpacket: thủ tục định thời gian và gói dữ liệu gửi đi của nguồn $src + recv-pkts: thủ tục xuất tổng số packets nhận được ở sink +record: thủ tục lấy thông số để vẽ đồ thị tốc độ mất gói + queueLength: thủ tục lấy chiều dài hàng đợi tức thì lưu vào qsize.tr để lấy thông số vẽ đồ thị kích thước hàng đợi tức thời và tính N q lưu vào qsize1.tr (dòng cuối cùng) -Thủ tục lấy thông tin về hàng đợi -Tìm hiểu về cấu trúc file .nam và file .tr

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC