Đề tài Đô thị sinh thái

Ý tưởng về đô thị sinh thái có nguồn gốc từ những năm 80 của thế kỷ XX và đã được công bố công khai lần đầu tiên bởi các học giả Đức. Các khái niệm đô thị sinh thái đầu tiên được tập trung vào những hoạt động diễn ra trong đô thị như: vòng tròn năng lượng, nước, chất thải, khí thải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC