Đề tài Độc quyền xăng dầu ở Việt Nam

Khái niệm độc quyền. Thực trạng về thị trường xăng dầu Việt Nam. Nguyên nhân xuất hiện độc quyền xăng dầu. Tổn thất phúc lợi do độc quyền Hậu quả Biện pháp can thiệp của chính phủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC