Đề tài Enterprise resource planning- Khái quát và thực trạng

_Thuật ngữliên quan đến mọi hoạt động của DN _Do PM máy tính hỗ trợ & thực hiện một cách“tự động hoá” à Quản lý các hoạt động then chốt _PM cung cấp + tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau à Đảm bảo nguồn lực thích hợp và đủ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC