Đề tài Giải pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị thành phố Cần Thơ

Tục ngữ có câu “ Học phải đi đôi với hành “. Chính vì vậy sau khi được tiếp thu một số kiến thức chuyên ngành, điều cấp thiết nhất chúng em cần là được tiếp cận với thực tế. Vì thế môn học “Thực tế chuyên ngành Quản lý đất đai” đã giúp chúng em có một chuyến đi tham quan thực tế tại cơ quan Sở Tài nguyên – Môi trường, Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển & Kinh Doanh Nhà Thành Phố Cần Thơ cùng với các khu đô thị liên quan về lĩnh vực quản lý đất đai. Đây là chuyến thực tập giúp sinh viên có sự đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế để bổ sung hoàn thành kiến thức có thể ứng dụng sau khi tốt nghiệp. Giai đoạn thực tập là giai đoạn giúp cho sinh viên có cơ hội được tìm hiểu cọ xát thực tế và qua đó vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC