Đề tài Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Lý do chọn đề tài: du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho nền kinh tế nước ta nóichung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Sự phát triển của du lịch góp phần cải thiện tình hình kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân Thành phố. Du lịch còn thúc đẩy các ngành khác phát triển, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc phát triểnmạnh ngành du lịch Thành phốlà điều khôngthể thiếu được để xây dựng một nền kinh tế cân đối, vững mạnh, một đời sống văn hoá – xã hội hài hòa, phong phú. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Với hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối tốt như sân bay, bến cảng, cầu đường, bưu chính, viễn thông và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, Thành phố có nhiều tiềm năng du lịch lớn. Trong thời gian qua hoạt động du lịch Thành phố có ảnh hưởng rất lớn đối với du lịch của toàn ngành. Tốc độ phát triển của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tuy có những bước tiến mạnh nhưng vẫn còn thấp so vớitốc độ phát triển của cácThành phố của các nước lân cận như Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia),Hong Kong Chất lượng sản phẩm du lịch chưa đáp ứng yêu cầu của du khách, loại hình du lịch còn đơn giản, đội ngũ nhân viên phục vụ còn hạn chế Do đó hiệu quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của du lịch Thành phố. Từ đó đặt ra vấn đề làm sao có thể đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch cho tương xứng tiềm năng và đápứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hộicủa Thành phố. Dođó, tôi chọn đề tài : “GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015” Mục đích nghiên cứucủa luận văn: đi từ nghiên cứu hệ thống lý luận về du lịch và ứng dụng Marketing trong du lịch. Trên cơ sở đó phân tích thực trạng hoạt động marketing của du lịch Thành phố. Từ đó đề xuất những giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC