Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID PUBLIC chi nhánh Hải Phòng

Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng đã xuất hiện từ rất lâu. Sự xuất hiện của ngân hàng đã góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng hiện nay vẫn là người cho vay chủ yếu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, ngân hàng là nơi cung cấp các nguồn tín dụng quan trọng giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất được liên tục, hiệu quả. Bên cạnh những nhu cầu vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các doanh nghiệp cũng luôn có nhu cầu về những nguồn vốn ngắn hạn nhằm đáp ứng những nhu cầu thiếu hụt tạm thời. Và ngân hàng cũng là một tổ chức cung cấp vốn lưu động quan trọng nhất cho các doanh nghiệp. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp có đủ vốn để phát triển là một trong những yêu cầu rất quan trọng để kinh tế đất nước có thể phát triển tốt hơn. Do đó việc phát triển hệ thống ngân hàng nói chung và việc mở rộng và nâng cao hoạt động tín dụng của bản thân các ngân hàng nói riêng là một mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng cũng đã có những bước phát triển đáng kể và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng hiện nay có tỷ trọng tương đối thấp, trong khi đó, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn tương đối cao. Do đó, trong thời gian tới, một yêu cầu đặt ra cho chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng là mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn của chi nhánh, từng bước giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và kinh tế đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC