Đề tài Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Vinh – Nghệ An

Phát hành và thanh toán thẻ là một loại hình dịch vụ đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đồng thời nó cũng đem lại nguồn thu nhập rất lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này luôn kèm theo các rủi ro rất lớn, vì vậy công tác quản lý hoạt động phát hành và thanh toán thẻ rất được các ngân hàng quan tâm. Sau 3 tháng thực tập tại NHNo&PTNT chi nhánh TP Vinh Nghệ An, với những hiểu biết từ thực tế cũng như những tài liệu và thông tin do chi nhánh cung cấp, kết quả nghiên cứu cho thấy chi nhánh đã thực sự quan tâm đến công tác quản ly hoạt động phát hành và thanh toán thẻ. Khóa luận với đề tài “Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Vinh – Nghệ An” đã đi vào tìm hiểu thực tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC