Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty cổ phần may Bình Định

Từ khi gia nhập WTO, nước ta đã hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, vận động theo nó. Gia nhập WTO đem lại nhiều cơ hội cũng như cho cả nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, kinh tế thế giới diễn biến một cách phức tạp: lạm phát, khủng hoảng, suy thoái thêm vào đó là sự phát triển không ngừng của khoa học –công nghệ đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của các doanh nghiệp, làm cho cuộc cạnh tranh để tồn tại ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài . Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện bản thân để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chủng loại để đem lại nhiều sự lựa chọn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Điều này góp phần quan trọng vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Cạnh tranh để tồn tại và phát triển đây là quy luật đào thải tồn tại một cách tất yếu của nền kinh tế thị trường. Để chạy theo được quy luật này, nhà quản trị của công ty thường xuyên đi sâu nghiên cứu và phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiều rộng và theo chiều sâu để có thể tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Dựa trên thực tiễn và qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần May Bình Định, em đã chọn đề tài “ giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty cổ phần may Bình Định” làm đề tài cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em. Nội dung đề tài gồm ba phần: Chương I : Cơ sở lý luận về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương II : Phân tích thực trạng về khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần May Bình Định. Chương III: Phương hướng và giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại công ty cổ phần May Bình Định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC