Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chi nhánh Nghệ An

1, Lý do chọn đề tài Trong lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO, đến năm 2011, Việt Nam sẽ mở của hoàn toàn lĩnh vực Tài chính _ Ngân hàng. Năm 2007, nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 8,4%. Thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam tiếp tục có bước phát triển hoàn chỉnh hơn về thể chế, cấu trúc và hạ tầng. Năm 2008 là một năm thị trường ngân hàng đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá. Do sự thay đổi của các công cụ điều hành của Ngân hàng nhà nước với chính sách tiền tệ đi từ định hướng thắt chặt vào những tháng đầu năm và nới lỏng vào những tháng cuối năm, tần suất điều chỉnh các công cụ điều hành như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, biên độ tỷ giá đã diễn ra liên tục và thất thường. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu, làm tỷ giá và cung cầu ngoại tệ biến động thường xuyên, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước lâm vào tình trạng khó khăn, các thị trường trong nước như thị trường chứng khoán, bất động sản, hàng hóa nhập khẩu cũng liên tiếp biến động và suy giảm, các cuộc khủng hoảng thanh khoản và khủng hoảng tín dụng đã diễn ra khốc liệt. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam ( ngân hàng VP Bank) đã thay đổi chiến lược từ phát triển nhanh chuyển sang phát triển thận trọng, ổn định, yếu tố an toàn và tăng cường quản trị đã được đưa lên hàng đầu; hạn chế các khoản đầu tư lớn, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ đã có; rà soát và thẩm định chặt chẽ các khoản cho vay; chú trọng thu hồi nợ cũ và nợ xấu Xuất phát từ thực tế nêu trên, và sau một thời gian thực tập tại chi nhánh VP Bank Nghệ An, em chọn đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Chi nhánh Nghệ An” , nhằm nhìn lại hoạt động tín dụng của VP Bank Nghệ An trong thời gian qua và từ đó đề xuất một vài giải pháp và kiến nghị cho vấn đề này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo , các cô, chú, anh, chị ở các phòng ban và cô giáo Th.s Thái Thị Kim Oanh đã tạo điều kiện và tận tình hướng dẫn em hoàn thành bản báo cáo này. Tuy nhiên do hạn chế về kiến thức và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót, vậy em kính mong sự chỉ bảo đóng góp của các thầy cô và các cô, chú, anh, chị trong cơ quan để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện với kết quả tốt hơn 2, Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, các danh mục tín dụng của Chi nhánh VP Bank Nghệ An trong thời gian 2007-2008 - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở Chi nhánh VP Bank trong giai đoạn 2009-2011 3, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Hoạt động tín dụng và danh mục tín dụng của Chi nhánh VP Bank Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và danh mục tín dụng của Chi nhánh VP Bank Nghệ An. Trên cơ sở đó kết hợp với đặc điểm hoạt động, phạm vi, quy mô của Chi nhánh VP Bank Nghệ An đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quá hoạt động tín dụng giai đoạn trong giai đoạn tới 4, Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung báo cáo gồm 2 phần chương là: Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam Chương 2: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ở Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC