Đề tài Giải pháp phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo

Minh Hóa là huyện miền núi nằm ở phía Tây - Bắc tỉnh Quảng Bình. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã (có 95 thôn và 31 bản) và 1 thị trấn (có 9 tiểu khu) với tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 141.270 ha, xếp thứ 3/toàn tỉnh với dân số trung bình toàn huyện năm 2011 là 47.533 người. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo được Chính phủ thành lập tại quyết định số 137/2002/ QĐ-TTg ngày 15/10/2002 bao gồm 6 xã thuộc huyện Minh Hóa: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Thanh, Hóa Tiến, Hóa Phúc, Hồng Hóa với tổng diện tích tự nhiên 538 km2. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo nằm trong khu vực biên giới giáp Lào là cửa ngõ quốc tế phía Tây của trục hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Bình, nằm trên Quốc lộ 12A, kết nối với Khu kinh tế tổng hợp Hòn La. Đây là trục hành lang kinh tế quan trọng nằm phía Bắc tỉnh Quảng Bình. Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo là một trong những đầu mối giao thương quan trọng trong vùng kinh tế Bắc Trung Bộ gắn với hệ thống giao thông xuyên Á và cần được phát triển trong mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với các trọng điểm kinh tế trong vùng như Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo, Cầu Treo, Khu kinh tế tổng hợp Vũng Áng và hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do chưa có các giải pháp thực sự hiệu quả, sự hình thành và thực hiện các chính sách phát triển tại các khu vực cửa khẩu chưa tạo được sự đồng bộ, thống nhất về không gian phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng và chưa tương xứng với vị trí của khu vực: Là đầu mối thông thương quan trọng của tỉnh Quảng Bình với nước bạn Lào, nên việc đầu tư xây dựng còn chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh của Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Bình như Chính phủ mong muốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC