Đề tài Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

NHNN&PTNT huyện Kiến Xương nằm trên trục đường 39B cách trung tâm Thành phố Thái Bình 13km về phía Đông, là một trong 9 đơn vị phụ thuộc, trực thuộc Ngân hàng thương mại quốc doanh - thành viên của NHNN&PTNT tỉnh Thái Bình. NHNN&PTNT huyện Kiến Xương với phương châm lấy nông nghiệp, nông thôn làm địa bàn chính để phục vụ, nông dân là người bạn đồng hành. Những năm qua cùng với cải tiến quy trình nghiệp vụ hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam nói chung, NHNN&PTNT tỉnh Thái Bình, NHNN&PTNT huyện Kiến Xương nói riêng không ngừng được củng cố, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng phục vụ. Tính đến 31/12/2009 NHNN&PTNT huyện Kiến Xương gồm có 64 cán bộ công nhân viên trực thuộc 3 phòng: Phòng tín dụng, Phòng kế toán – ngân quỹ, Phòng hành chính nhân sự. Hoạt động với 3 Ngân hàng cấp III và Hội sở NHNN huyện, cho phép ngân hàng Nông nghiệp huyện gần dân hơn, phát huy tính độc lập, khả năng tiếp cận thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất của đại đa số nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC