Đề tài Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS ở vùng nông thôn miền núi qua hội chợ mang tên: “Mùa xuân kết nối yêu thương”

Hướng nghiệp là hoạt động tư vấn, tham vấn giúp cho học sinh tìm ra được một ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân và yêu cầu của xã hội. Hoạt động hướng nghiệp giúp cho người học nhận thức rõ về ngành nghề mình lựa chọn và theo đuổi, từ đó có động lực để cố gắng học tập, phát triển. Nói một cách khác, mục đích cuối cùng của hướng nghiệp là giúp học sinh nhận thức: một người không chỉ phù hợp với một nghề mà phù hợp với một nhóm nghề. Trong xã hội, thế giới nghề rộng lớn với nhiều loại nghề: chân tay, trí óc; với nhiều loại việc: nhân viên, quản lý, tự do từ đó có thể tự chọn cho bản thân một nghề phù hợp để lập thân, lập nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC