Hàng hóa công: là loại hàng hóa mà tất cả thành viên trong xã hội có thể dùng chung với nhau. Việc sử dụng của người này không ảnh hưởng tới người khác. Hàng hóa công thỏa mãn: + không dành riêng cho một ai + người này sử dụng không làm ảnh hưởng tời người khác. Ví dụ: lợi ích quốc phòng, chương trình giáo dục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC