Đề tài Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân

Nhằm đảm bảo lợi ích cho vợ, chồng, tôn trọng quyền sở hữu tài sản riêng của công dân, cũng như tạo điều kiện cho họ có những điều kiện tốt nhất để sản xuất kinh doanh thì Luật HNGĐ 2000 đã công nhận quyền có tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản riêng của vợ chồng có thể được hình thành từ nhiều nguồn. Trong đó thì việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là 1 căn cứ đặc biệt hình thành tài sản riêng của vợ chồng. Luật HNGĐ đã có những quy định khá cụ thể về vấn đề này, tuy nhiên thì vẫn còn 1 số những vướng mắc khi áp dụng trong thực tế cũng như khi xác định hậu quả pháp lý khi chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân. Nhằm làm rõ hơn về vấn đề này em xin được đi sâu vào phân tích vấn đề: Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kì hôn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC