Đề tài Hệ thống gọi số tự động - 4 quầy giao dịch QMS (Queue Management System)

(Bản scan) Ngày nay đất nước ta càng phát triển, xã hội càng hiện đại hóa, nhu cầu cuộc sống con người càng tăng cao. Vì thế người dân lại càng bận rộn với công việc của họ thậm chí họ phải mất nhiều thời gian cho những việc khám chữa bệnh, đóng tiền điện thoại, tiền điện, thủ tục hành chính,...

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC