Đề tài Hệ thống quản lý khách sạn (file word)

Mô tả bài toán bằng lời. Công việc quản lý khách sạn được thể hiện như sau: hướng đi của khách sạn được định hướng theo nhưng mục tiêu chính đó la:hoạt đọng kinh doang của khách sạn chu chủ yếu tập chung vào 3 loại hình dịch vụ chính đó la:kinh doanh trong lĩnh vực phòng nghỉ,dịch vụ ăn uống và dịch vụ giải trí. Cơ cấu tổ chức của khách sạn được thể hiện như sau:người đúng đàu là giám đốc.tiếp theo la bộ phận kế toán,lễ tân,quầy bar,bồi bàn,nhà bếp. BỘ PHẬN GIÁM ĐỐC: giám đốc là người điều hành toàn bộ hoạt động của khách sạn,nghiên cứu thị trường để rồi đưa ra những hướng đi có lợi cho khách sạn. BỘ PHẬN KẾ TOÁN: có trách nhiệm theo dõi chi tiết toàn bộ việc thu,chi hàng ngày của khách sạn,từ đó lập các báo cáo thống kê ,doanh thu, ,trình ban giám đốc hàng ngày,tháng,quý,năm.nắm bắt tình hình tài chính của khách sạn và là người chịu trách nhiệm chính trong mọi vấn đề tài chính và nghĩa vụ thúe với nhà nước BỘ PHẬN LỄ TÂN:có nhiệm cụ đón tiếp khách,hướng dẫn khách làm mọi thủ tục cần thiêt khi vào ở trong khách sạn, bố tri phòng cho khách,tiếp nhận các đăng ký sử dụng dịch vụcủa khách để chuỷen đến các bộ phận khác .ngoài ra bộ phận lễ tân còn phục vụ các dịch vụ vui chơi giải trí của khách, neeus như khách có nhu cầu. BỘ PHẬN BỒI BÀN:phục vụ việc dọn dẹp trong phòng ở của khách hàng ngày,phục vụ các bàn ăn. BỘ PHẬN NHÀ BẾP:có nhiệm vụ nấu ăn phục vụ khách theo thực đơn đưa tới ,ngoài ra bộ phận nhà bếp con nấu ăn cho các nhân viên trong khách sạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC