Đề tài Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc doanh nghiệp luôn tìm kiếm giải pháp để có thể nâng cao ưu thế so với đối thủ, quản lý doanh nghiệp, cung ứng sản phẩm cho khách hàng tốt hơn. Để vươn tới mục tiêu này, doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay, doanh nghiệp đã có sự hỗ trợ rất nhiều khi nâng tầm quản lý doanh nghiệp thông qua công cụ hữu hiệu là các hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp. Việc áp dụng các phần mềm này ngày càng trở nên phổ biến và thiết yếu với doanh nghiệp. Và hiện nay một ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đang ngày càng trở nên phổ biến và hữu ích đối với các doanh nghiệp trên phạm vi toàn thế giới là ERP (Enterprise Resource Planning) – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Đây là phương tiện hiện đại, sử dụng công nghệ thông tin để quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực, tài chính, phương tiện và tư liệu sản xuất.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC