Đề tài Hệ thống siêu thị Ocean Mart – Thanh Xuân

Tủ bánh ngọt: Kích thước 1200x850x1280 mm + Bày bánh kem và bánh bông lan - Gía để bánh mì: D900 x R900 x C1500 x 4 tầng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC