Đề tài Hệ thống website bán hàng trực tuyến trang sức shop

Hệ thống website bán hàng trực tuyến “Trang sức shop” được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và thuận tiện cho khách hàng trong quá trình mua sắm các mặt hàng trang sức. Hệ thống bao gồm các chức năng sau : 1. Giới thiệu sản phẩm theo phân loại giúp khách hàng dễ dàng tìm sản phẩm theo loại mà mình thích. 2. Hiển thị chi tiết sản phẩm giúp khách hàng biết được thông tin của sản phẩm đó. 3. Tìm kiếm cơ bản giúp khách hàng tìm sản phẩm theo tên một cách nhanh nhất. 4. Tìm kiếm nâng cao giúp khách hàng tìm các sản phẩm theo loại, theo tên hoặc theo mức giá mà khách hàng cần tìm. 5. Kết quả tìm kiếm dạng phân trang giúp khách hàng không bị rối trước quá nhiều sản phẩm. 6. Đăng ký tài khoản giúp khách hàng đăng ký thông tin cá nhân của mình để dể dàng cho việc mua hàng. 7. Mua hàng trực tuyến giúp khách hàng dể lựa chọn sản phẩm và thuận tiện khi khách hàng không có thời gian đến cửa hàng. 8. Thanh toán trực tuyến giúp khách hàng đỡ rắc rối trong việc chi trả và thuận tiện cho khách hàng khi không thể đến cửa hàng. 9. Quản lý người dùng giúp người quản lý quản lý thông tin tất cả người dùng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống. Người quản lý có thể sửa, xóa người dùng, ghi chú người dùng xấu. 10. Quản lý sản phẩm giúp người quản lý quản lý thông tin tất cả các sản phẩm có trong hệ thống. Người quản lý có thể thêm, sửa và xóa sản phẩm. 11. Quản lý đơn hàng giúp người quản lý quản lý tất cả các đơn hàng của người dùng. Người quản lý có thể xem danh sách đơn hàng; sắp xếp các đơn hàng theo ngày, theo số tiền và theo trạng thái; lọc các đơn hàng theo ngày hoặc trạng thái; xem chi tiết đơn hàng về chi tiết người mua, chi tiết sản phẩm đặt mua.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC