Đề tài Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng và quản trị nội bộ: Hai vấn đề cốt tử của ngân hàng Việt Nam trước thềm hội nhập

“Thế giới đang thay đổi chóng mặt, vấn đề ngày nay không còn là cá lớn nuốt cá bé mà là cá nhanh nuốt cá chậm” Rupert Murdoch “Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, đa số không nhận ra điều đó, chỉ có một số ít người nhận ra sự thay đổi và chỉ có một số rất ít người có khả năng thay đổi. Thành công chỉ đến với những người nhận thức ra sự thay đổi và có khả năng thay đổi”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC