Đề tài Hiện trạng cung ứng và xuất nhập khẩu phân bón ở Việt Nam

Kinh tế Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2011 với GDP suy giảm còn 5,89%, lạm phát tăng 18,13%. Trong đó, riêng lương thực tăng 18,98%. Nghị quyết 11 nhằm kiềm chế lạm phát đã tạo động lực và mở ra triển vọng sáng sủa hơn cho nền kinh tế trong năm 2012. Tuy nhiên, trong năm 2012 những vấn đề nổi cộm như lạm phát cao, chỉ số giá tiêu dùng ở mức cao sẽ là những nhân tố góp phần vào sự bất ổn của nền kinh tế và có thể làm thay đổi mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC