Đề tài Hiện tượng siêu dẫn và những ứng dụng trong khoa học –đời sống

Đề tài “ Hiện tượng siêu dẫn và những ứng dụngtrong khoa học –đời sống” được nhóm chúng em nghiên cứuvới mong muốn được nâng cao hiểu biết của mình về hiện tượng siêu dẫn, nhanh chóng tiếp cận với những kiến thức và những ứng dụng mới lạ của hiện tượng này trong khoa học –đời sống Trong tài liệu này, chúng em có trình bày về vài nét của quá trình lịch sử phát hiện các chất siêu dẫn, những lý thuyết liên quan, những khái niệm, đặc điểm điển hình của hiện tượng siêu dẫn, vật liệu siêu dẫn và cuối cùng là những ứng dụng cụ thể trong khoa học –đời sống. Có thể giúp các bạn có một cái nhìn cụ thể hơn về hiện tượng này, và biết được những điều mới lạ, thú vị trong việc ứng dụng siêu dẫn vào công nghệ hiện đại. Hy vọng tài liệu này sẽ là một tư liệu bổ ích cho các bạn sinh viên, cũng như những người đammê khoa học có mong muốn tìm hiểu thêm về hiện tượng siêu dẫn –một vấn đề còn rất nhiều điều kỳ bí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC