Đề tài Hiệu quả kinh tế của mô hình gieo lúa bằng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tính cấp thiết của đề tài Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia. Ngành nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm, cung cấp nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp, bảo vệ môi trường, duy trì các hệ sinh thái Ở Việt Nam, nghành nông nghiệp bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản. Đối với ngành nông nghiệp nước ta nói chung và đối với ngành trồng trọt nói riêng thì trồng lúa là một lĩnh vực quan trọng hàng đầu. Cây lúa là cây lương thực đặc biệt quan trọng trên thế giới, với Việt Nam thì lúa còn được người dân coi là “ngọc thực”. Nhưng để làm ra được hạt thóc, người nông dân đã phải quanh năm vất vả, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, dầm mưa dãi nắng, không quản ngại khó khăn. Nhằm làm giảm mức độ vất vả của người trồng lúa nói riêng cũng như người nông dân nói chung, Đảng và nhà nước ta đã và đang có những hướng đi, những chính sách thiết thực để áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc thêm nội dung về “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá, thông tin hoá, thay thế lao động thủ công, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu để sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, lao động, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản”. Để từ đó thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, đồng thời góp phần nâng cao đời sống cũng như chất lượng cuộc sống cho nông dân. Gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng là một kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất lúa ở nước ta. Cách làm này đã được áp dụng trên phạm vi nhiều tỉnh, nhiều địa phương và đã có kết quả rất khả quan. Vụ Xuân năm 2008, Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư tỉnh Bắc Ninh sau khi tham khảo kinh nghiệm và kết quả trồng lúa ở nhiều địa phương đã áp dụng kỹ thuật này, bước đầu thử nghiệm mô hình trình diễn tại 3 huyện là Gia Bình, Quế Võ và Lương Tài. Các mô hình cho kết quả rất tốt. Do vậy, năm 2009 trung tâm đã tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình gieo thẳng lúa bằng máy gieo rải hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Phương pháp gieo thóc mầm bằng dụng cụ sạ hàng thể hiện rất nhiều ưu điểm so với phương pháp cấy cổ truyền như giảm công cấy, giảm công làm cỏ, rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây lúa, tăng năng suất đặc biệt là giải phóng sức lao động cho nông dân, nâng cao thu nhập và góp phần nâng cao đời sống cho nông dân. Để nắm rõ hơn hiệu quả của phương pháp này chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả kinh tế của mô hình gieo lúa bằng máy gieo rải hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC