Đề tài Hiệu quả và công bằng trong trợ cấp vận tải hành khách công cộng bằng ô tô buýt

Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt như hiện nay, các ngành cũng phát triển quy mô rộng lớn, đặc biệt đối với ngành dịch vụ. Một nền kinh tế năng động phải có một ngành dịch vụ phát triển với nhiều loại hình. Khi kinh tế phát triển nhu cầu con người ngày càng cao, vì thế xuất hiện nhiều dịch vụ mới phục vụ những nhu cầu đó như các dịch vụ về khách sạn, du lịch, chăm sóc sức khỏe Trong số các nhu cầu đó phải tính đến nhu cầu đi lại. Việc phát triển xe máy trong thời gian qua phần nào đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thành phố nhưng nó lại là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra nạn kẹt xe như hiện nay. Do đó, thành phố đã tập trung phát triển mạng lưới xe buýt công cộng và cũng là một trong những biện pháp đầu tiên để giảm tình trạng kẹt xe như hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC