Đề tài Hoạch định chiến lược phát triển càng hàng không Rạch Giá từ năm 2010 đến năm 2015

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tổng công ty Cảng Hàng Không Miền Nam được thành lập ngày 16/1/08 theo quyết định 168/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở tổ chức lại Cụm Cảng Hàng không Miền Nam. Tổng công ty Cảng hàng không Miền Nam là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Thời gian qua, Tổng công ty Cảng Hàng không miền Nam đã và đang quản lý, khai thác các Cảng hàng không: Tân Sơn Nhất, Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần thơ, Rạch Giá, Cà Mau, Phú Quốc, Côn Đảo một cách hiệu quả, đảm bảo giao thương và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa– xã hội của các tỉnh phía Nam. Với tiêu chí phát triển “ vì một thế giới không khoảng cách”, tổng công ty hàng không miền nam nói chung và cảng hàng không Rạch giá nói riêng luôn nỗ lực hoạt động cùng với mục tiêu “ dịch vụ chu đáo, an ninh an toàn” trên từng chuyến bay nhằm mang đến sự hài lòng cho mỗi hành khách. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam thì cảng hàng không miền nam (SAC) không ngừng phát triển và nỗ lực vươn lên. Vì thế đã đạt được những thành quả nhất định. Trước năm 1975, Cảng hàng không Rạch Giá chủ yếu phục vụ cho hoạt động quân sự, sau đó dần dần được được nâng cấp như hiện nay. Trong tương lai, sân bay này sẽ đạt chuẩn Cảng hàng không cấp 3C, 4C (tiêu chuẩn của ICAO). VKG thuộc sự quản lý đầu tư, khai thác và kinh doanh của SAC. Cùng với sự phát triển của tổng công ty cảng hàng không Miền Nam, VKG cũng không ngừng nỗ lực vươn lên. Tuy nhiên hiện nay VKG vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển, chưa tìm được nhà đầu tư thích hợp, chi phí bỏ ra vẫn còn khá cao so với lợi nhuận thu được vì thế doanh thu không thể tăng cao. Cảng hàng không Rạch Giá đang phát triển một cách rất chậm vì thế cần phải có một hướng phát triển tốt hơn để phát triển kinh tế có hiệu quả hơn. Đó là lí do em chọn đề tài: “ Hoạch định chiến lược phát triển Cảng hàng không Rạch Giá từ năm 2010 đến năm 2015”. Với hy vọng có thể cải thiện được tình hình trong khoảng thời gian ngắn, làm bước đà cho kế hoạch phát triển dài hơn vào năm 2015. 1. 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích quá trình hoạt động của cảng hàng không Rạch Giá nhằm đưa ra được chiến lược phát triển tốt hơn, tăng doanh thu, giúp VKG phát triển tốt và bền vững hơn. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Phân tích để xây dựng điểm mạnh yếu có ảnh hưởng đến cảng hàng không Rạch Giá + Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài để thấy được các cơ hội và các đe dọa đến hoạt động kinh doanh của Cảng hàng không Rạch Giá + Xây dựng các phương án chiến lược, lựa chọn chiến lược và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sắp tới. + Đề xuất phương án thực thi các chiến lược đã chọn và định hướng xây dựng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC