Đề tài Hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức - Đà Nẵng

Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, việc các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tự khẳng định mình bằng uy tín, chất lượng sản phẩm và tốc độ hoàn thành công việc. Trong đó, lao động là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người, thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người. Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần Vận Tải Đa Phương Thức”. Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty vận tải đa phương thức Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty vận tải đa phương thức

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC