Đề tài Hoàn thiện chiến lược PR của công ty quảng cáo Kỷ Nguyên Mới

Trong những ngày đầu thành lập Cty đã gặp không ít những kho khăn và thử thách từ sức ép của thị trường cũng như từ đối thủ cạnh tranh. Nhưng suốt từ đó đến nay, Cty đã không ngừng tìm tòi và học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm. Nên Cty Kỷ Nguyên Mới đã ngày càng khẳng định được mình và tạo cho mình có một chỗ đứng rất tốt trên thị trường. Là một Cty TNHH hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và tổ chức sự kiện nhưng Cty luôn luôn có những đóng góp tích cực cho các hoạt động mang tính nhân đạo và giáo dục công đồng cao cả, cũng như các chi tiêu nộp ngân sách Nhà nước, Cty luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu, thậm chí vượt mức chỉ tiêu đề ra. Ban giám đốc Cty luôn khẳng định; đã tạo ra được một vị thế tốt trên thị trường đã khó nay còn phải không chỉ giữ vững vị trí đó mà còn phải phát triển cao hơn nữa lại càng khó khăn hơn rất nhiều, nhất là trong bối cảnh hiện nay ở Nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC