Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là người dân tộc thiểu số ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Trong những năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học - công nghệ và toàn cầu hoá nền kinh tế quốc tế thì yếu tố con người ngày càng được quan tâm chú trọng như là yếu tố chính của sự phát triển ở bất kỳ quốc gia nào. Để ứng dụng Khoa học – Công nghệ đó một cách hiệu quả thì nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt, khả năng nhạy bén, kỹ thuật điêu luyện là vấn đề được quan tâm đầu tư Để nâng cao hơn nữa khả năng thích ứng của người lao động khi làm việc với công nghệ. Vì thế phải đặt vấn đề phát triển con người và nguồn nhân lực trong một cái nhìn toàn diện. Ngày nay không thể quan niệm đơn thuần nguồn nhân lực là lực lượng lao động với nghĩa đơn giản là những người làm công ăn lương, những người nông dân Mà cuộc sống ngày nay đòi hỏi phải nhìn nhận nguồn nhân lực một cách bao quát, bao gồm tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội và nghề nghiệp khác nhau, mọi địa vị xã hội từ thấp đến cao nhất từ người làm nghề lao động cao nhất như: Nông dân, công nhân, người làm công việc chuyên môn, người làm khoa học, người làm nhiệm vụ quản lý, nhà kinh doanh, người chủ doanh nghiệp, giới nghệ sĩ, người hoạch định chính sách, quản lý tất cả đều nằm trong tổng thể của cộng đồng xã hội, mọi cá nhân đều có nhu cầu đào tạo, phát triển và có điều kiện để tự phát triển. Là một đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND huyện Vị Xuyên đã và đang chú trọng đầu tư mạnh cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị. Đối với UBND huyện Vị Xuyên, hay các tổ chức khác, các nghiệp vụ của quản trị nhân lực không phải lúc nào cũng được quan tâm một cách đầy đủ và mức độ quan tâm là giống nhau, với đặc thù là cơ quan nhà nước, các nghiệp vụ được triển khai có sự khác biệt với doanh nghiệp. Do có sự tương tác giữa con người với nhau rất lớn nên công tác quản trị nhân lực được lãnh đạo UBND và phòng Nội vụ rất quan tâm. Tổ chức có tồn tại được hay không, phát triển hay lụi tàn, thành công hay thất bại đều được quyết định bởi những người làm trong tổ chức đó, máy móc dù có hiện đại, cơ sở vật chất có đầy đủ khang trang nhưng không có con người thì tất cả vẫn chỉ là những vật vô chi, không tự tạo ra giá trị bởi thế con người mới chính là yếu tố cấu thành nên tổ chức, vận hành tổ chức và quyết định sự thành bại của tổ chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC