Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triến sỹ quan, thuyền viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ vận tải An Hải

Để quản trị thành công một doanh nghiệp thì đòi hỏi người quản trị phải quản trị thành công tất cả 6 mảng quản trị như: nhân lực,hậu cần,tài chính,kế toán . Song quản trị 6 mảng kia suy cho cùng cũng là quản trị con người do đó ta thấy được vai trò to lớn của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đối với các công ty vận tải biển là công thương mại thì vấn đề nhân lực càng quan trọng,nó tạo ra lợi thế cạnh tranh hay quyết định sự sống còn của công ty. Với tốc độ phát triển đến chóng mặt,được đánh giá là nghành then chốt của quốc gia nhưng các công ty vận tải biển đang phải đối mặt với một thực trạng vô cùng nhức nhối là “khát nhân lực”. Mặt khác do Việt Nam là một nước thoát khỏi tình trạng bao cấp chưa lâu tác phong nông nghiệp và tư tưởng lạc hậu đã ăn sâu mỗi lao động nói chung và với lao động trong nghành hàng hải nói riêng. Cùng với cơ sở đào tạo lạc hậu,vốn ít,tinh thần học tập chưa cao . Đấy là những nhân tố làm cho sỹ quan,thuyền viên của Việt Nam hiện nay vẫn bị đánh giá thua sút quá nhiều so với mặt bằng sỹ quan,thuyền viên của các nước trên thế giới nói chung. Điều này đặt ra một vai trò to lớn và cấp thiết cho các công ty vận tải biển là đào tạo và phát triển lực lượng sỹ quan,thuyền viên của mình để đáp ứng được nhu cầu nhân lực đang ngày càng tăng cao của mình. Vì vậy em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triến sỹ quan,thuyền viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ vận tải An Hảỉ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng lực lượng sỹ qyan,thuyền viên của công ty ty vận tải biển An Hải từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đóng góp một phần vào công tác hoàn thiện hệ thống đào tạo và phát triển lực lượng sỹ quan,thuyền viên của công ty. Ngoài các phần mở đầu và kết luận thì bố cục chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Giới thiệu về công ty Chương II: Thực trạng vấn đề đào tạo và phát triển sỹ quan,thuyền viên của công ty. Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển sỹ quan, thuyền viên tại công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC