Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM – DV Dầu khí Anh Thúy

Bước vào năm 2009 trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế trong nước. Suy thoái kinh tế kéo theo người lao động mất việc làm, thị trường và thu nhập bị thu hẹp, người tiêu dùng đã nghĩ đến viêc tiết kiệm chi tiêu. Do đó, các doanh nghiệp luôn phải cố gắng hết sức để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi, bù đắp được chi phí bỏ ra và tối đa hóa được lợi nhuận. Muốn làm được điều đó, các doanh nghiệp phải tiết kiệm chi tiêu để giảm chi phí, đồng thời nâng cao doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ. Chính vì vậy mà chi phí và doanh thu đã trở thành hai mặt không thể tách rời của một vấn đề - vấn đề hiệu quả kinh doanh, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh nên trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM – DV Dầu khí Anh Thúy, được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên phòng kế toán, cùng với sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn, em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . và em đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: “ Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM – DV Dầu khí Anh Thúy”. Khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận được kết cấu làm 3 chương: -Chương 1: Lý luận chung về chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh và kế toán chi phí, doanh thu, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 2: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM – DV Dầu khí Anh Thúy. - Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM – DV Dầu khí Anh Thúy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC